iletişim +90(212) 963 18 26
Bizi Takip Edin:

Yatırım Kredileri

Yatırım kredileri, ister komple yeni yatırım olsun, ister mevcut yatırımınızı büyütmek ve/veya yenilemek olsun, girişimcilerin duran varlık yatırım kararlarını gerçekleştirmede mali destek sağlayan, uzun dönemli finansal ürünlerdir. Bankacılık sistemimizde, mevduat bankaları da bu kredileri piyasaya sunmakla birlikte asıl yatırım kredileri üzerinde uzmanlaşmış kurumlar kalkınma bankalarıdır.

Mevduat kabul etmeyen kalkınma bankaları, öz kaynakları ve çeşitli yurt içi ve dışı kaynaklardan sağladıkları fonlarla işlevlerini sürdürürler. Yatırım kredilerinin koşullarını, sektörlerini, konularını, faiz ve vadelerini devletin yatırım teşvik politikaları, kaynağın alındığı yurtdışı kuruluşun belirlediği koşullar ve kullandıran bankaların iç mevzuatları belirler. Bu krediler Türk Lirası ve dövize endeksli olarak kullandırılabilir. Yurtdışından ülkemize uzun vadeli yatırım kredisi sağlayan kuruluşlar arasında Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası sayılabilir.

Yatırım Kredileri

Yatırım kredisi değerlendirmesinde bankalarca, söz konusu yatırım teknik, ekonomik ve mali yönlerden detaylı olarak incelenir. Teknik değerlendirme, yatırımın maliyetini tespit etmek üzere tüm harcama kalemlerini dikkate alarak yapılan ayrıntılı hesaplamalara dayanır. Ekonomik değerlendirme, yatırımın kuruluş yeri, pazar olanakları, arz ve talep unsurları, üretim kapasitesi incelenir ve buradan elde edilen bilgilere göre kredi vadesi boyunca işletmenin gelir ve gider tahminleri yapılır. Mali değerlendirme, krediyi talep eden firmanın bilançosu, gelir tablosu ve diğer mali tabloları değerlendirilerek mali yeterliliği ve krediyi geri ödeme kapasitesi analiz edilir. Firma ve ortakları hakkındaki piyasa araştırmasından elde edilen bilgiler de eklenerek, tüm bu incelemelerin sonucunda firmaya kredi verilip verilemeyeceğine karar verilir. Yatırım kredisi talep eden firmaların bankalara başvurmadan önce yukarıda söz edilen konularda bankalarca kendilerinden istenecek veriler ve dokümanlarla ilgili hazırlıkları yapmış olmaları gerekir.

Bankacılık mevzuatına göre, yatırım kredisi kullanan firmaların, kredi büyüklüğüne orantılı olarak bankalara teminat vermeleri zorunludur. Bu teminatlar bankaların iç mevzuatlarına göre, teminat mektubu veya gayrimenkul ipoteği şeklinde belirlenebilir.  Bunlara ek olarak senet ve kefalet de istenebilmektedir.

Yatırım kredilerinin vadeleri sektöre, kaynağın özelliklerine ve değerlendirme sonuçlarına göre 4 yıla kadar uzayabilen anapara ödemesiz dönem dahil 12 yıla kadar değişebilmekte, faiz oranları ise genellikle değişken olarak uygulanmaktadır.


11 Temmuz 2015

Emine Berna ŞEN
Mali Analist

 

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

BLOG

Yatırım Kredisi

Yatırım Kredileri

Yatırım kredileri, ister komple yeni yatırım olsun, ister mevcut yatırımınızı büyütmek ve/veya yenilemek olsun, girişimcilerin duran varlık yatırım kararlarını gerçekleştirmede mali destek sağlayan...Niçin İhracat?

Niçin İhracat?

Çünkü ihracat, hem mikro anlamda firmaların hem de makro anlamda ülke ekonomisinin kazanımıdır. Yurtiçinde faaliyet gösteren firmalara ilaveten yabancı ülkelerdeki müşterilere de mal/hizmet...
Bir Dünyadır Kadın

Bir Dünyadır Kadın

Hüzün dolu gözlerini uzağa doğru çevirdi belki de yaşanacak daha çok sınav var dedi. Yeşil mavi kırmızı belki de hayatın tüm renklerini taşımak istiyordu üzerinde, lakin hayat başka mısralarda gezdiriyordu...