iletişim +90(212) 963 18 26
Bizi Takip Edin:

Kadın Olarak Doğmak ve Girişimcilik

Toplumumuzda ev yönetimi denilince akla kadın gelir. Kadın bu görevin içine doğar ve doğduğu andan başlayarak usta- çırak usulüyle eğitilmeye başlar. Kadın olmanın ağır yüklerini omuzlarında hisseden anne sinin, ev içindeki temizlik, yemek, alışveriş, çocuk eğitiminden hasta bakımına kadar tüm işlerindeki asistanı daha doğrusu çırağı olarak görev almaya başlar.

Bu görevini disiplinli bir şekilde planlamayı, zaman yönetimini öğrenmek zorundadır. Çünkü o arada bir de çocuk olmak gibi bir görevi vardır. Her çocuk gibi koşmak, oynamak gelecekteki yaşamına hazırlanmak için zamana gereksinim duyar.

Kadının toplumdaki bir arada tutan harç olmak görevini kız çocukları çok erken yaşlarda öğrenir. Baba-anne- kardeşler hatta yakın akraba ve komşu ilişkilerinde iletken bir köprü olmanın sorumluluğu küçük omuzlarını zaman zaman zorlar.

Kendinden daha büyük kardeşlerine karşı saygılı ve boyun eğici olmak küçükler için de anne asistanı ve örnek olmak zorunlulukları arasındadır. Hiyerarşi kuralları ile boğuşmayı erkek çocuklarından çok önce öğrenir.

Kız çocuğunun hedef saptama ve davranışlarında yanlış yapmak diye bir lüksü yoktur. Ailenin sosyal yaşamdaki konumunun bekçisi olmak, kendi hedef ve isteklerini o çerçeveye uydurmak zorundadır. Her ne yaparsa sosyal çevre tarafından kendinden önce ailesine mal edilir. Özveri onun en önemli donanımlarından biridir.

Aldığı bu aile içi eğitim ve öğretime kısaca bir göz attığımızda kadının yetiştiriliş tarzı ile iş hayatının yönetimi arasındaki ortak paydaları rahatlıkla görebiliriz. Kardeşlerini organize etmekten zaten insan kaynakları konusunda uzmanlaşmıştır. Evdeki ve çevresindeki sosyal yaşamdan iletişim becerisini edinmiştir. Yenilikleri takip ederek zamana ve mekâna ayak uydurmakta zorlanmamakta ve kendisini sürekli yenilemektedir. Değişen ve gelişen olaylar karşısında kişiliğini geliştirmede başarı sağlamıştır. Esneklik her durumda güvenilecek bir özelliğidir.

Kadın Olarak Doğmak ve Girişimcilik

Şirketin mali kaynaklarını etkin ve verimli kullanmasını, kısacası mali disiplini annesinin evi çekip çevirmesinden öğrenmiştir Kadın sezgilerinin kuvvetli olması nedeni ile rahatlıkla duygudaşlık kurabilir sonuç odaklı olarak çalışabilir. Zor ve seri kararlarda erkeklere kıyasla daha az yanılma payı vardır.

İsraftan sakınan, güvenilir, düzenli ve arabuluculuk yönleri gelişmiş bir kadına şirket idare etmek aile idare etmekten daha zor görev gibi gelmez. Özellikle işletmelerde kadınların muhasebe ve finans sorumluluğundaki başarılı olmasının nedeni açık ara ile bu karakteristik yapısıdır.​

İş yönetiminin de gerekli olan tüm bu özelliklerle donanan kadın, işletmeden pek farklı olmayan aile içerisindeki misyonun dan ötürü çekirdekten yetişmiş bir eleman olarak iş hayatındaki kariyer başarısını garantilemiş olur. Girişimciliğin esas ruhu olan sorumluluk sahibi olma, disiplinli çalışma ve güvenilir olma, yenilik yapma gibi idarecilik özellikleri doğduğu andan itibaren kadının ruhuna işlenmiştir.

Yuvayı dişi kuş yapar atasözü ne kadar ev ve aile yaşamı için söylenmiş gibi algılansa da günümüz de bu atasözünü rahatlıkla girişimcilik için de söylenmiş olarak kabul edebiliriz.
Peki diyeceksiniz ki nedir girişimci ve girişimcilik? Girişimcilik; Bir şeyi yapmaya başlamak yani girişmekten türeyen bir kelimedir. Girişimci; pazardaki bir boşluğu veya gereksinimi gözlemlemek suretiyle, bilgi, beceri ve sermayesini ortaya koyarak, riske girerek işletmesini kuran ve sürekli yeniliklerle işletmesini yöneten, geliştiren, istihdam yaratan, sermayesini koruyan ve çoğaltan kişidir.

Bir aileyi yönetmeyi daha çocuk yaşta öğrenen ve başaran kadın iş yaşamında bir işletmeyi çok daha kolay yönetebilmektedir. Yeter ki onlara gerekli destek verilsin, yüreklendirilsin ve takdir edilsin. Ekonomik özgürlüğüne kavuşmuş kadın tüketici olmaktan kurtulur. Üreten bir birey olarak toplumsal gelişmeye katkı sağlar.

21 Ağustos 2015

Mürşide OKUMUŞ
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir

 

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

BLOG

Yatırım Kredisi

Yatırım Kredileri

Yatırım kredileri, ister komple yeni yatırım olsun, ister mevcut yatırımınızı büyütmek ve/veya yenilemek olsun, girişimcilerin duran varlık yatırım kararlarını gerçekleştirmede mali destek sağlayan...Niçin İhracat?

Niçin İhracat?

Çünkü ihracat, hem mikro anlamda firmaların hem de makro anlamda ülke ekonomisinin kazanımıdır. Yurtiçinde faaliyet gösteren firmalara ilaveten yabancı ülkelerdeki müşterilere de mal/hizmet...
Bir Dünyadır Kadın

Bir Dünyadır Kadın

Hüzün dolu gözlerini uzağa doğru çevirdi belki de yaşanacak daha çok sınav var dedi. Yeşil mavi kırmızı belki de hayatın tüm renklerini taşımak istiyordu üzerinde, lakin hayat başka mısralarda gezdiriyordu...