iletişim +90(212) 963 18 26
Bizi Takip Edin:

Girişimcilik Ekosistemi ve Finansal Bakış

Küresel Girişimcilik Monitörü’nün 2013 yılı sonuçlarına göre hazırlanan endekse göre, Türkiye’de potansiyel girişimcilerin oranı yaklaşık %32, yani gelişmekte olan (%29) ve gelişmiş ülkelerdeki (%14) oranlarının üzerinde olup önümüzdeki yıllarda girişimcilik potansiyelinin artacağı beklenmektedir. Ancak bu kişilerin fikirlerini hayata geçirmeleri düşük oranda kalmakta olup, Türkiye girişimcilik ekosisteminin gelişimi, farklı gruplar tarafından uluslararası organizasyonlar, üniversite girişimleri, programlar ve eğitimler ile desteklenmeye çalışılmaktadır.

Ülkemizde,  girişimciliği geliştirmek ve güçlü girişimcilik ekosistemi oluşturmak amacı ile 2015-2018 yıllarına ilişkin girişimcilikle ilgili yol haritası niteliğinde olan “Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (GİSEP)”  ,1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe gitmiş bulunmaktadır. Planın ; düzenleyici çerçeve, yenilikçi girişimcilik, küresel girişimcilik, eğitimler ve finansmana erişimin kolaylaştırılması konularını içeren 6 tane stratejik hedefi bulunmaktadır.

Girişimci olabilmek için öncelikle “fikrinizin” ve “cesaretinizin” olması gerekiyor. Bu fikrinizi hayata geçirmeniz için, sonuçlarının doğru analiz edilebildiği bir pazar araştırması çok önemli. Pazar araştırması sonuçlarına göre hayata geçireceğiniz işiniz için, iş planı oluşturmanız, yatırım hedeflerinizi de içeren taslak bütçe ve finansman planınızın oluşması şart. Bundan sonraki adımlar, uygulamaya geçirecek ekip ve bilinirliğinizi arttıracak pazarlama stratejisinin oluşturulması.

Girişimcilik Ekosistemi ve Finansal Bakış

Girişimci şirketlerin Türkiye de düzenlenen uluslararası organizasyonları takip etmeleri, network kurmaları ve dikkat çeken sunumlar ile bu platformlara katılmaları, Dünyanın birçok Ülkesindeki yatırımcı ve fon yöneticilerine, ulusal ve uluslararası ortak ve yöneticilere ulaşmalarını sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak ta Dünya da gelişen piyasa koşulları, teknoloji gelişmeleri, kendi alanlarındaki uluslararası rekabet şartları, hangi pazarlama ve farklılaşma stratejilerinin uygulanması gerektiği ve finans yönetimin de dikkate almaları gereken modellemeleri öğrenmeleri, Türk firmalara büyümeleri yönünde avantajlar sunmaktır.

Girişimciliğin önünü açan ve büyümelerine yardımcı olan faktörler içinde fon bulma ve başarılı bir finans yönetimi ilk sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle hangi sektörde faaliyette olunursa olunsun, meslek ne olursa olsun, öncelikle finans ve maliyet yönetiminde bilgileri en üst düzeye taşımak, yani öncelikle girişimcinin“kendisine” yatırım yapması önemli olmaktadır.

Karlılık hedeflerinin yanı sıra, nakit akışı yönetebilmek ve düzenli olarak gerçekleşmeleri izleyerek aksiyon almak, girişimciyi farklı kılar. Girişimcinin Nakit Yönetimine hâkim olması ile ihtiyacı olan fon tutarını doğru tespit etmesi ve buna ilişkin kaynak teminin de, avantajlı duruma geçmesini sağlamaktadır.

Girişimcinin finans yönetimin de sıkı bir disiplin sağlayabilmesi için, öncelikle bütçe ile yönetim anlayışını benimsemesi ve şirket stratejileri ile bütçesinin uyumlu olması başarı getirmektedir. Maliyetleri kontrol altında tutmak, finans yönetimin de disiplin sağlayabilmenin ikinci önemli adımdır.

Fikir aşamasından başlamak üzere, girişimcinin maliyetlerine hâkim olup, onları yönetebildiği ölçüde, uluslararası fon bulma, stratejik ortaklık yapma, kurumsal yönetim hedeflerine ulaşması daha hızlı olmaktadır.


15 Ağustos 2015

Hatice DABAK

WBCONS-hd Kurucu Ortak

 

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

BLOG

Yatırım Kredisi

Yatırım Kredileri

Yatırım kredileri, ister komple yeni yatırım olsun, ister mevcut yatırımınızı büyütmek ve/veya yenilemek olsun, girişimcilerin duran varlık yatırım kararlarını gerçekleştirmede mali destek sağlayan...Niçin İhracat?

Niçin İhracat?

Çünkü ihracat, hem mikro anlamda firmaların hem de makro anlamda ülke ekonomisinin kazanımıdır. Yurtiçinde faaliyet gösteren firmalara ilaveten yabancı ülkelerdeki müşterilere de mal/hizmet...
Bir Dünyadır Kadın

Bir Dünyadır Kadın

Hüzün dolu gözlerini uzağa doğru çevirdi belki de yaşanacak daha çok sınav var dedi. Yeşil mavi kırmızı belki de hayatın tüm renklerini taşımak istiyordu üzerinde, lakin hayat başka mısralarda gezdiriyordu...